Närområdet

I närmaste området runt bostäderna så hittar man skog, hästgårdar, sjöar och fornborgar.

Svankälla våtmark, 100 meter norr om vårt område startade John Albert Ahlbäck fiskodling år 1917. Här kan du läsa mer om detta spännande och osannolika äventyr. Tänka sig – en fiskodling högt uppe i bergen!
Har du ytterligare information om detta eller annan intressant historia om Gerrebacka, så hör av dig till webbmastern. Det är både kul och viktigt med förankring till området där man bor.

Fornborgarna, En bit uppe i ”krattskogen” finns en gammal fornborg. Det är en spännande miljö att besöka. Man kan fantisera om hur människorna levde där en gång i forntiden.
Här kan du läsa mer om ”Borres slott”!

Smöjträdet, Har du funderat på vad ett smöjträd är och som givit namn åt några adresser i området?
På Wikipedia står det så här:
”Ett smöjträd är ett träd med ett ganska stort hål genom stammen som i folktron ansågs ha läkande kraft. Det användes för att kurera människor från olika sjukdomar och krämpor, bland annat engelska sjukan.
Smöjträd kan uppkomma till exempel genom att två unga plantor växer ihop eller genom att två grenar på ett träd växer ihop. Det har också förekommit att man gjort hål i stammen på ett vanligt träd med yxa och kilar för att det saknats ett naturligt smöjträd i trakten, eller vidgar ett litet naturligt hål.”
Uppe på vår fägata kan du se ett äkta smöjträd, så om du känner dig lite vissen kan du krypa igenom hålet i trädet!

Krattskogen, Du kanske inte heller vet vad en krattskog är för något? Det är en skog som är sumpig och snårig – och kanske lite vanvårdad. Du kan få en känsla för hur det kan ha sett ut här innan bebyggelsen om du tar dig en liten tur i skogen närmast vårt område.

Dessa båda begrepp är ursprunget till våra gatunamn.

Bilderna på denna sida är miniatyrer. Klicka på bilderna för att se dem lite större!

Årstämma 8:e maj

Delägare i samfällighetsföreningen Kärra Mo kallas härmed till föreningsstämma tisdagen den 8 maj kl. 19.00.…

Städdag 21:a april

Lördagen den 21:a april kl 10:00 På schemat kommer vi ha roliga uppgifter till alla…

Återvinning

Nu har vi lagt upp lite mer information angående återvinning och sophantering här i vår…