Kontakt

Har du några frågor så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen så ska vi hjälpa dig.

Årstämma 8:e maj

Delägare i samfällighetsföreningen Kärra Mo kallas härmed till föreningsstämma tisdagen den 8 maj kl. 19.00.…

Städdag 21:a april

Lördagen den 21:a april kl 10:00 På schemat kommer vi ha roliga uppgifter till alla…

Återvinning

Nu har vi lagt upp lite mer information angående återvinning och sophantering här i vår…