Kategori: Allmänt

Årstämma 8:e maj

Delägare i samfällighetsföreningen Kärra Mo kallas härmed till föreningsstämma tisdagen den 8 maj kl. 19.00. Plats: Förskolan Nova, Friarelyckan 55 Läs mer här: kallelser och dokument till årstämmor Read more →